Biga

Biga adını antik Pegai kentinden alır. Adreste, Parion (Parium) ve Priapos kentleri de ilçe sınırları içindedir. Bugünkü Kemer köyü yakınlarında bulunan Parion’un M.Ö 7. y.yda kurulduğu sanılmaktadır. Parion, Mysia’nın Hellespontos (Çanakkale boğazı) kıyısında bir Miletos kolonisiydi. Strabon, kentin Paros ve Erythra adalarından gelen gemiciler tarafından kurulduğunu yazar. M.Ö 5 y.y Delos birliğinin üyesi olan kent M.Ö 4 y.y İskenderin komutanlarında Lisimakos’un tarafında yer aldı. Kentin eski çağlardaki en parlak dönemi, Pergamon (Bergama) krallarıyla anlaştığı dönemdir. Roma imparatoru Agustus döneminde, Periana Lulia Agustus adıyla anılan bir koloni kenti olan yerleşimde, heykelci Hermokreon’un yaptığı ve Apollon, Attaios’a adanan bir sunak yer alıyordu. Uzun bir zaman Bizans egemenliğinden sonra Biga’yı 1363’te 1. Mutar’ın komutanlarından Lala Şahin Paşa Osmanlı topraklarına kattı. Bu dönemde kaptanpaşa (cezayiri-i bahr-i sefid) eyaletinin bir parçasını oluşturan Biga sancağının sınırları bugünkü Balıkesir ve Çanakkale illerinin topraklarını kaplıyordu . Tanzimattan sonra bir süre hüdavendigar cezair-i bahr-i sefid ve Karesi vilayetlerine bağlanan. Biga 1886’da kaza ardından da sancak merkezi yapıldı. Cumhuriyet döneminde de Anzavur Ahmet olayları Biga’nın tarihinde önemli yer tutmaktadır. Ardından 4 temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edildi. Bu tarihten 18 eylül 1922 ye kadar Yunanlıların elinde kalmış. Daha sonra kuva-yı Milliye birliklerinin Biga’yı kuşatmasından sonra kent tekrar anavatana katılmıştır.

Biga Türküsü

Çemberimde gül oya,
Gülmedim doya doya.
Dertlere karıyorum,
Günleri saya saya.
Al beni kıyamam seni.
Pembe gül idim soldum,
Ak güle ibret oldum.
karşı karşı dururken,
Yüzüne hasret kaldım.
Al beni kıyamam seni.
Avlu dibi beklerim,
Vay benim emeklerim.
Dümbeleği çala çala,
Yoruldu bileklerim.
Al beni kıyamam seni.

Yorum bırakın

Before you post, please prove you are sentient.

what is 3 in addition to 3?